Produkty > Aditiva > Aditiva do katalystického systému > ready-to-use AdBlue® PM

PEMCO ready-to-use AdBlue® PM

PEMCO AdBlue® je kapalné aditivum, které snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech dieselových motorů. PEMCO AdBlue je čirá bezbarvá kapalina složená z 32,5% vodního roztoku syntetické močoviny ve vysoké chemické čistotě. Kvalita této látky je dána standardem DIN 70070 a ISO 22241-1. PEMCO AdBlue je využívána při procesu selektivní katalytické redukce, která se používá při úpravě výfukových plynů. Po vstřikování močoviny do horkých spalin se látka, za přítomnosti vody, nejprve rozkládá na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Výsledkem chemické reakce je neškodný dusík a vodní pára.

Splňuje normy

ISO 22241-1/-2/-3
DIN 70070

Charakteristika produktu

Charakteristika Metoda Jednotka Hodnota
Dynamická viskozita mPa·s 1,4
Entalpie tání J/g 270
Index lomu 1,3817–1,3840
Obsah dusíku Gew.-% 15,2
Obsah močoviny Gew.-% 32,5
Specifická tepelná kapacita J/(g·K) 3,51
Tepelná vodivost W/(m·K) 0,57

Uvedené údaje vycházejí ze standardních testů v laboratoři a jsou poskytnuté pouze jako reference. Hodnoty se mohou lišit v rámci přípustného rozsahu.

Balení

10L (PM3001-10)
20L (PM3001-20)
1000L (PM3001-IBC)
Find what matches you the best
oder
Klikněte zde a zjistěte více o místním prodejci